Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

申请表
最新消息

霹雳河婆同乡会青年团

2011-2013届理事会成员

职位 姓名
会务顾问: 张子传          刘观喜
团长: 刘伟宸
署理团长: 蔡铭辉
副团长: 黄子生         刘佑年         刘秀珠         刘建彰
刘金荣         刘汉辉         张文义         张敬文
刘金成
总务: 刘健民
财政: 张明庆
康乐: 刘建伦
理事: 刘子强         张裕均         刘 平          刘吉祥
邱施荣         张建胜         刘文波         蔡志威
蔡永庆         刘思裕         张国华         张添永
刘善伟
查账: 吴玉芳