Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

申请表
最新消息

霹雳河婆同乡会青年团

2020-2021届理事会成员

团长: 刘振威
署理团长: 刘吉星
副团长: 蔡如姗         刘镇向         刘建陞
总务: 蔡如媚
副总务:蔡素君
财政: 刘莉莉
副财政:刘劲毅
文教主任:黄清丽
副文教:张汉桓
康乐主任: 刘景年
副康乐:蔡依棋
公关主任:刘佑松
副公关:张协和
福利主任:刘晓茹
副福利:黄伟德
外务:贝梓玮
副外务:张洪亮
理事: 张竸尤         刘景顺         连嘉燕         
蔡祖儿         刘艾欣